Wczytuję dane...

Pozytywny wpływ lego na dziecko.

Pozytywny wpływ lego na dziecko.

Jedną z najważniejszych umiejętności, które LEGOs pomagają rozwijać u dzieci, są ich umiejętności rozwiązywania problemów. Ucząc się, jak konstruować kształty i przedmioty z klocków, dzieci są w stanie ćwiczyć swoje umiejętności rozwiązywania problemów w namacalny sposób. Podobnie zabawa klockami LEGO pomaga dzieciom rozwijać umiejętności rozumowania przestrzennego — umiejętność mentalnego manipulowania obiektami 3D w przestrzeni. Konstruując konstrukcje Lego, dzieci uczą się, jak wizualizować, jak coś będzie wyglądać, zanim to zbudują, co jest kluczowym elementem rozumowania przestrzennego.

Zestawy LEGO są dostarczane z instrukcjami, ale dzieci ich nie potrzebują — mogą korzystać z własnej kreatywności podczas budowania z klockami LEGO! Mogą tworzyć wszystko, co chcą - zamki lub roboty, a nawet zupełnie nowe twory, które nie istnieją nigdzie indziej! Zabawa klockami LEGO zachęca dzieci do nieszablonowego myślenia i używania wyobraźni podczas tworzenia czegoś wyjątkowego.

Oprócz rozwijania kreatywności i wyobraźni, zabawa klockami LEGO zachęca również do koncentracji. Budowanie rzeczy za pomocą klocków LEGO wymaga skupienia; Jeśli rozproszysz się w połowie budowy, ryzykujesz popełnienie błędów lub całkowite nieukończenie projektu! Lego uczy dzieci, jak koncentrować się na jednym zadaniu, dopóki nie zostanie ukończone - tę umiejętność można zastosować w innych obszarach życia.

Lego może również pomóc w rozwoju emocjonalnym. Kiedy dzieci używają swojej wyobraźni, aby stworzyć coś nowego i wyjątkowego, zwiększa to ich pewność siebie i poczucie własnej wartości. Dodatkowo, bawiąc się z innymi - w ramach grupy -  uczą się cennych umiejętności społecznych, takich jak komunikacja i współpraca.

Wreszcie, zabawa klockami Lego pomaga dzieciom nauczyć się ważnych umiejętności obserwacyjnych, ponieważ podczas konstruowania swoich dzieł zwracają uwagę na szczegóły, takie jak kolor, kształt, rozmiar i projekt. Ten rodzaj uczenia się zachęca do umiejętności krytycznego myślenia, pomagając zrozumieć, w jaki sposób różne części oddziałują ze sobą, tworząc coś niesamowitego.